| TERRAMIXX® WADIZAND

Het Terramixx toplaag Wadizand is een schraal zand, met een laag organisch stof gehalte en een ééntoppige korrelverdeling waardoor infiltratie van water in de bodem gegarandeerd is. Met een wadi wordt in Nederland een buffering- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met regenwater.

Bij een wadi worden in stedelijke gebieden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering. Het regenwater wat op deze verharde oppervlakken valt wordt via een regenwaterriolering of over maaiveld afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem, of vertraagd kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld.

Een wadi bestaat soms uit meerdere lagen. De toplaag van de wadi (mulden) heeft een zuiverende werking. Na infiltratie door de toplaag komt het water in een ondergrondse infiltratievoorziening zoals een grindkoffer. Vanuit deze grindkoffer infiltreert het water verder de bodem in.


Eigenschappen

 • Voldoende poriën voor lucht en water
 • Organisch stof voor ontwikkeling gras
 • Eentoppig zand voor een goede infiltratie
 • Toepassing in Wadi's

 

Samenstelling

 • Organisch stof 3,5 - 5%
 • Ph 4,8 t/m 7,5
 • Ec ≤ 1,5
 • Lutumgehalte 1 – 4%
 • Som organische stof en lutum 5 - 8%
 • M50 cijfer 250 – 350 μm
 • D60/D10 ≤ 2,5
 • Respiratie < 5 mmol  o² / kg organisch stof / uur
 • Voldoet aan AW2000, vrij toepasbaar
 • BRL 9335-4 SIKB gecertificeerd
 • Product op basis van uitgerijpte houtcompost

 

Verwerking

 • Als toplaag in de wadi aanbrengen op een infiltratie koffer of zandgrond.
 • Laagdikte van ca 15 – 25 cm
 • Verdichten door middel van rollen of aandrukken.

 

Certificering

Zagron grondbank en bouwstoffen is producent van Ter­ramixx bodemverbeteraars.
De producten van Zagron zijn gecertificeerd volgens Bouwstoffenbesluit NL BSB BRL nr. 9335-4 EC-SIK-35-016.