| TERRAMIXX® BOMENGRANULAAT BR-KL

Bomengranulaat breuksteen rivierklei

Terramixx bomengranulaat breuksteen creëert voor bomen in zwaar belaste gebieden goede groeimogelijkheden zonder dat er concessies gedaan worden wat betreft draagkracht, stabiliteit en kwaliteit. Door toepassing van een gerecyclede steenfractie uit Nederland hoeven geen bergen afgegraven te worden. Ook wordt zo veel natuur, CO2 en stikstof bespaard!


Eigenschappen

 • Door skeletvorming is goede wortelontwikkeling mogelijk
 • Gebruik van uitgebalanceerde meststoffen en additieven
 • Voorkomt wortelopdruk in bestrating
 • Toepassing onder zwaar belaste oppervlakte
 • Steenfractie uit gerecyclede steenslag, duurzaam en besparend
 • Samengesteld met gerijpte jonge rivierklei
 • Steenfractie bestaat uit graniet/basalt met zeer hoge sterkte
 • BRL9341 NL BSB gecertificeerd, niet vormgegeven bouwstof

 

Samenstelling

 • Zuurgraad Ph 6.5 t/m 7.5
 • Organisch stof gehalte ca 2 - 4%
 • Gerijpte jonge rivierklei, weinig uitspoeling
 • Fractie 16/32 breuksteen
 • Eénpunts proctor dichtheid gereed mengsel ca. 1780 Kg/m3
 • Droge dichtheid bij 95% verdichting ca. 1753 Kg/m3
 • Droge dichtheid steenfractie ca. 2676 Kg/m3
 • Steenfractie met hoge verbrijzelingsfactor CBR waarde: >50%
 • Poriënvolume van ca 33,4% bij 100% verdichting

 

Verwerking

De verwerking dient plaats te vinden volgens de verwerkingsvoorschriften bepaald door Zagron.

 

Certificering

Zagron grondbank en bouwstoffen is producent van Ter­ramixx bodemverbeteraars.
De producten van Zagron zijn gecertificeerd volgens Bouwstoffenbesluit NL BSB BRL nr. 9341 NC 9341-00004.