| TERRAMIXX® BOMENGRANULAAT BR-VG

Bomengranulaat breuksteen voedingsgrond

Het bomengranulaat Breuksteen-voedingsgrond creëert voor bomen in zwaar belaste gebieden goede groeimogelijkheden zonder dat er concessies gedaan worden wat betreft draagkracht, stabiliteit en kwaliteit van de funderingslaag. Terramixx bomengranulaat BR-VG voldoet aan het besluit bodemkwaliteit.


Eigenschappen

 • Door skeletvorming is goede wortelontwikkeling mogelijk
 • Voldoende poriën voor lucht en water
 • Aanwezigheid van voedingstoffen in het product
 • Geen wortelopdruk in bestrating
 • Voor toepassingen bij hang- en contactwater
 • Toepassing onder zwaar belaste oppervlakte

 

Samenstelling

 • Organisch stof 5 - 10 %
 • Ph 5 t/m 7,5
 • Ec < 1,5 mS/cm
 • Breuksteen met fractie 16/32mm
 • Zeer grote waterdoorlatendheid
 • CBR waarde > 50
 • Respiratie <5 mmol O2/uur
 • BRL9341 NL BSB gecertificeerde niet vormgegeven bouwstof

 

Verwerking

 • ¾m³ bomengranulaat met m² kroonprojectie.
 • Niet nat verdichten.
 • In lagen aanbrengen van 30 tot 40cm.
 • Verdichting 1,5 tot max. 2,0 Mpa/cm2.
 • Verdichten met sleuven stamper.
 • Uitspoeling organisch materiaal uit aangebracht bomengranulaat voorkomen.

 

Certificering

Zagron grondbank en bouwstoffen is producent van Ter­ramixx bodemverbeteraars.
De producten van Zagron zijn gecertificeerd volgens Bouwstoffenbesluit NL BSB BRL nr. 9341 NC 9341-00004.