PRODUCTEN OVERZICHT

Grondproducten
Onder de naam Terramixx worden een aantal standaard grondproducten geleverd. Afhankelijk van de toepassing kan het juiste product geleverd worden.
Alle grondproducten van Terramixx worden onder BRL9335-4 NL BSB certificaat geproduceerd.
 
Bomenzand 300  
Bomenzand is 300 uitermate geschikt voor het realiseren van groeiplaatsen met lichte belasting, zoals voetgangersgebieden en fietspaden. Door het toevoegen van stabiele organische stoffen, zijn in het bomenzand voldoende voedingsstoffen aanwezig voor een succesvolle groei.   
   
Bomenzand 500  
Bomenzand 500 heeft een grovere structuur door de toepassing van ééntoppig grof zand. Bomenzand 500 wordt vaak toegepast in licht belaste gebieden zoals fiets en wandelgebieden alsmede parkeerplaatsen voor lichte voertuigen. De zandkorrels van ééntoppig bomenzand hebben min of meer dezelfde korrelgrootte en een grove fractie. De gelijke korrelgrootte maakt het mogelijk het zand te verdichten met behoudt van macroporiën. De poriën zijn belangrijk voor de lucht en watertoevoer. Het organische stof in bomenzand 500 bevordert de capillaire werking en waterbergend vermogen.  
   
Bomengrond  
Vaak wordt er bij de aanplant van bomen in open grond weinig aandacht besteed aan bodem. Dit is onterecht aangezien het toepassen van de juiste voedingsgrond het aan slaan en de groei van de boom kan bevorderen. 

Bomengrond is een product dat is samengesteld uit diverse grondstoffen. Deze gebalanceerde samenstelling draagt bij aan een goede zuurstof- en watertoevoer. Bomengrond wordt toegepast bij bomen die worden geplant in open grond zoals plantsoenen en parken. De toegevoegde waarde van bomengrond ten opzichte van gewone teelaarde is het stabiele organische stof  en hoge percentage voedingsstoffen.
 
   
Boombunkergrond  
Boombunkergrond is een bomengrond met een hoog organisch stof gehalte en goede structuur voor de verwerking in boombunkers of kratten constructies welke steeds vaker toegepast worden in groeiplaatsen.  
   
Wadizand  
Terramixx Wadizand is een goed water doorlatende product met organisch stof zodat er ondanks een goede infiltrerende eigenschappen toch ook een goede grasmat kan ontstaan.  
   
Bomengranulaat  
Daar waar de belastbaarheid van bomenzand te kort schiet is het raadzaam bomengranulaat toe te passen. Bomengranulaat is speciaal ontwikkeld voor groeiplaatsen in zwaar belaste verharding, zoals parkeerplaatsen en rijbanen. Bomengranulaat wordt onder BRL9341 NL BSB certificaat geleverd.   
   
Bomengranulaat BR-KL (breuksteen - klei)  
Bomengranulaat op basis van harde breuksteen en jonge rivierklei. Het harde natuursteen zorgt voor een sterk skelet wat zware verkeersbelasting weerstaat. De jonge gerijpte rivierklei met een hoog organisch stof gehalte is een goede grondsoort voor de ontwikkeling van wortels. Door de afwezigheid van verterende organisch stof in de klei kan dit type bomengranulaat goed tegen wisselende grondwaterstand. Terramixx bomengranulaat breuksteen
   
Bomengranulaat BR-VG (breuksteen - voedingsgrond)  
Bomengranulaat op basis van harde breuksteen en een rijke voedingsgrond. Het harde natuursteen zorgt voor een sterk skelet wat zware verkeersbelasting weerstaat. De voedingsgrond is samengesteld uit meerdere grondstoffen en heeft een hoge voedingswaarde. In de porieën van het skelet kunnen de wordtels zich goed ontwikkelen.  
   
Bomengranulaat L-VG (lava - voedingsgrond)  
Bomengranulaat op basis van lichtgewicht gezeefde lava en een rijke voedingsgrond. De lava heeft een laag eigen gewicht en een hoog poriënvolume, daarnaast is deze afgezeefd voor een goede korrelopbouw. Ondanks het lage gewicht heeft dit type bomengranulaat toch een sterk skelet met een hoge CBR waarde voor het weerstaan van zware belastingen. De voedingsgrond is samengesteld uit verschillende grondstoffen met een stabiele organisch stoffen. Terramixx bomengranulaat lava
   
   

Terramixx producten worden geproduceerd door