Bomengranulaat lava
| TERRAMIXX® BOMENGRANULAAT L-VG (Lava - voedingsgrond)
 
Het bomengranulaat lava creëert voor bomen in zwaar belaste gebieden goede groeimogelijkheden zonder dat er concessies gedaan worden wat betreft draagkracht, stabiliteit en kwaliteit van de funderingslaag. Terramixx bomengranulaat lava voldoet aan het besluit bodemkwaliteit.
 
Eigenschappen
 • Door skeletvorming is goede wortelontwikkeling mogelijk
 • Voldoende poriën voor lucht en water
 • Aanwezigheid van voedingstoffen in het product
 • Geen wortelopdruk in bestrating
 • Voor toepassingen bij hang- en contactwater
 • Toepassing onder zwaar belaste oppervlakte
 • Duurzaam door toepassing van o.a. natuurcompost
Samenstelling
 • Organisch stof 5 - 10 %
 • Ph 5 t/m 7,5
 • Ec < 1,5 mS/cm
 • Gezeefde hoge kwaliteit lava met fractie 16/32
 • Zeer grote waterdoorlatendheid
 • Waterbergend vermogen 48%
 • Hoek van inwendige wrijving >45°
 • LA waarde < 40
 • CBR waarde > 50
 • Respiratie <5 mmol O2/uur
 • BRL9341 NL BSB gecertificeerde niet vormgegeven bouwstof
Verwerking
 • ¾m³ bomengranulaat met m² kroonprojectie.
 • Niet nat verdichten.
 • In lagen aanbrengen van 30 tot 40cm.
 • Verdichting 1,5 tot max. 2,0 Mpa/cm2.
 • Verdichten met sleuven stamper.
 • Uitspoeling organisch materiaal uit aangebracht bomengranulaat voorkomen.
Certificering
Zagron grondbank en bouwstoffen is producent van Ter­ramixx bodemverbeteraars. De producten van Zagron zijn gecertificeerd volgens Bouwstoffenbesluit NL BSB BRL nr. 9341 NC 9341-00004